NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Inhoudsopgaven 1340

Onderstaand vindt u alle inhoudsopgaven van ons kwartaalblad 1340 t/m 2018. Vast terugkerende rubrieken zijn hierin weggelaten om e.e.a. sneller inzichtelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de rubrieken / columns:
Agenda – van de bestuurstafel – van de redactie – van de voorzitter – verlopen evenementen – Conny’s Column – colofon – cursussen – oproepjes – vragen etc.

Hoe werkt het?

Klik op een jaartal en u ziet een menu uitklappen met de inhoudsopgaven van het betreffende jaar. Klik daarna op de editietitel, nu opent zich in een nieuwe tab de betreffende editie in pdf-formaat. Die kunt u dan lezen en/of opslaan. Een snellere manier om op te slaan is om op de link te klikken met de rechtermuisknop en te kiezen voor “Link opslaan als…”, de editie wordt dan direct op uw pc/laptop opgeslagen. Om het uitgeklapte menu te sluiten klikt u weer op het jaartal.

Inhoudsopgaven / downloads

2021


Editie 2021-1

– Bombardement in Düsseldorf
– De klapwaker in IJsselmonde
– Rectificatie
– Oproep
– In de volgende uitgave van 1340
– Geen lieve jongens, of het zal je familie maar wezen

Editie 2021-2
– GensDataPro 3.0 (deel 2)
– Mijn start met stamboomonderzoek
– Kraamgebruiken in vroeger tijden

Editie 2021-3
– GensDataPro 3.0 (Deel 3)
– De Zilver Histograaf Schoonhoven
– Oplichting
– Stamreeks van de Rooms-Katholieke familie Schierman

Editie 2021-4
– Mr.Johan Kievit Pensionaris van Rotterdam
– Volkstelling Zuid-Holland 1879;1889 en 1899
– Wat is een Erfknecht ?
– Wie wat bewaart, die heeft wat

2020

Editie 2020-1
– Pyjamadag
– Drugsbeleid in vroeger tijden
– Aeckerlin Ph.J.Fsohn. & kinderen
– Levenslicht
– Voor die geïnteresseerd is

Editie 2020-2
– Programma en Darwin en Elize
– Franse achternamen in de regio Zwijndrecht
– Verslag lezing DNA van Gerrit Woertman 15 februari
– Onderscheidingen

Editie 2020-3
– Rectificatie
– Beroepen van Bartholomeus Labeen (1625-1697)
– De schilder van de nieuwe omslag

Editie 2020-4
– Verslag bijeenkomst NGV-RTM op zaterdagmiddag 19-09-2020
– GensDataPro
– In Memoriam Johan Cornelis Okkema
– Wie kan ons helpen zoeken
– Paleografie 01
– Genealogie Lagendijk-Bierens

2019

Editie 2019-1
– Onvoldoende animo GEM
– Kinderen van Bartholomeus Labeen
– Centje Duikelaar
– Zin in een feestje
– Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst NGV RT e.o.19-1-2019
– Het spoor volgen

Editie 2019-2
– Varen in de Merchant Navy
– Lezing van Bob Coret
– Lezing van Jan-Egbert Baalbergen
– De lange mars van Jean Jacques Emanuel Bécue
– Lezing Paleografie door Leonard van Kessel
– Nederlandse Genealogische Vereniging
– Tips

Editie 2019-3
– Een bijzonder Tijdverdrijf van een 17e-eeuwse vrouw
– Verslag bijeenkomst 31 augustus 2019
– Genealogie Pieter Pietersz Poot
– Verslag bijeenkomst 14 september 2019
– Dochters van Eva in Tiel
– Symposium over de Dochters van Eva

Editie 2019-4
– Boekpresentatie Zilversmedengeslacht van Geelen
– Interessante sites
– Lambertus Steenhorst (Bep van Klaveren)
– Kwartierstaat van Lambertus (Bep) van Klaveren
– Verslag van afd. bijeenkomst 2019-10-19 NGV RTM e.o.
– Verslag van afd. bijeenkomst 2019-11-16 NGV RTM e.o.

2018

Editie 2018-1
– Oproep e-mailadres leden
– Genealogische zoektocht van een nieuwkomer
– Terugblik bezoek Brabantdag Familiegeschiedenis
– Noodkreet om kopij voor 1340
– Sneevliet—addenda et corrigenda
– Een nieuwe website voor de NGV
– Nieuwe locatie bijeenkomsten

Editie 2018-2
– Drie militante vrouwen uit Rotterdam
– Het raadsel Vos van Avezathe
– Financieel jaarverslag 2017
– Jaarverslag 2017
– Bijzonder
– Nederlands Patriciaat nr .95 verschenen

Editie 2018-3
– Emigratie door de eeuwen heen
– Mag ik mij even voorstellen . . . Leonard van Kessel
– Oproep van onze fotograaf Rob Voogt
– Gen Talks
– Foppes grote geheim
– Mijn achternaam hoe heet ik nu eigenlijk

Editie 2018-4
– Belangrijke informatie van het hoofdbestuur
– Hoe een Fries schipperskind in Rotterdam belandde
– Gedachtenisprentje
– Spijt van de scheiding of hertrouw met dezelfde partner
– Gereduceerd tarief GEM

2017

Editie 2017-1
– Jaarverslag 2016 NGV-afdeling Rotterdam en omstreken
– Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren
– Dag van de middeleeuwen
– Een oude Rotterdammer, Gerard Helders (1905-2013)

Editie 2017-2
– Dag van de middeleeuwen
– Verslag Jaarlijkse Ledenvergadering
– Henk Sneevliet (1883-1942)
– Stamboomrelevantie voor het verkrijgen van Spaans burgerschap
– Vrouwelijke pennenstreken
– Avonturiers?

2016

Editie 2016-1
– Genealogisch café, zaterdag 19 maart
– Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering, zaterdag 9 april
– Jaarverslag 2015
– Financieel jaarverslag 2015

Editie 2016-2
– Verslag Genealogisch café en laptop middag 19 maart 2016
– Verslag afdelings-ledenvergadering 9 april 2016
– Verslag bijeenkomst 9 april 2016
– Verslag Famillement 2016
– Verslag Genealogisch café Gouda 04 juni 2016
– Het bewijs in de genealogie

Editie 2016-3
– Verslag Genealogisch café 17-09-2016
– Misverstand bij de burgerlijke stand of een foutje van de aangever?
– Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven
– De Militaire Willemsorde als aanvullende bron voor genealogisch onderzoek
– Archieven bieden uiteindelijk definitieve antwoorden op genealogische vragen

Editie 2016-4
– Ridders in het voorgeslacht
– Macht, malaise en migraties

2015

Editie 2015-1
– Jaarverslag 2014 NGV-afdeling Rotterdam e.o.
– Financieel verslag 2014 – begroting 2015
– Nieuwe bestuursleden in onze afdeling + voorstellen
– Nieuwe webmaster
– Verslag van onze afdelingsbijeenkomst januari 2015
– Terugblikken op Hillegersberg
– Zegeningen en irritaties bij digitalisering, social media en computergenealogie bij stamboekonderzoek
– Tijdreizen
– Paleografie
– Onze afdeling (Rotterdam en omgeving)

Editie 2015-2
– Terugblikken op recente afdelingsbijeenkomsten
– Verslag Lezingen-middag 11 april 2015 over de “Humorenleer”
– Verslag afdelings-bijeenkomst in mei, speciaal onderwerp “Aldfaer en MyHeritage (en stiekem ook GensDataPro)
– Waar komt het gebruik vandaan om mensen tot ridder te slaan (bron Quest Historie)
– Tweemaal getrouwd met Trijntje Bijl
– Vergeten vrouwen in het familieverhaal / levensverhaal in historische context!
– De maakbare mens in de genealogie van de toekomst
– Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)

Editie 2015-3
– Verslag afdelingsbijeenkomst NGV RTM op 5 september 2015
– Diverse korte stukjes van Conny v.d. Eijnden en Janneke van Andel
– Genealogisch alfabet
– Zwarte en gekleurde adel weggemoffeld

Editie 2015-4
– Van onze webmaster
– Verslag van de afdelings-bijeenkomst 10 oktober
– Verslag van de afdelingsbijeenkomst 14 november
– Weetjes van onze webmaster
– Topotijdreis.nl – Ontdek 200 jaar topografie
– Doorzoek de genealogische open data van de Nederlandse archieven
– Het mysterie van de verdwenen oudoom Klaas
– Foutje?
– Misverstand bij de Burgerlijke Stand – of een foutje van de aangever?
– Verkort parenteel van Gerardus Houkes (sr.)

2014

Editie 2014-1
– Financieel Jaarverslag 2013
– Jaarverslag 2013 NGV afdeling Rotterdam e.o.
– Hand-, huis, en andere merken: logo’s uit een ver verleden
– Verslag afdelingsbijeenkomst 25 januari 2014
– Bronnen voor de Rotterdamse prostitutie 2e helft 19e eeuw
– Buitenpoorters van Brugge uit de Noordelijke Nederlanden

Editie 2014-2
– Verslag van de Afdelings-Jaarvergadering
– Verslag van de lezing over “Merken”
– aHa – impressie van de cursus-bijeenkomst GDPro II
– Erratum “Buitenpoorters van Brugge”
– De Veeziekte van 1769 – een onbekende genealogische bron

Editie 2014-3
– Uit het Afdelingsbestuur
– U misschien wél, maar ú misschien niet…
– Familie in Beeld – Creatief Centrum Heesch (en uitgeverij)
– Naamsveranderingen
– Neem ook eens een kijkje op de volgende websites
– 25 Gouden regels voor Genealogen

Editie 2014-4
– Jammer!
– 40-jarige Jubilarissen
– In Memoriam: Pieter de Ridders 1923-2014
– Even voorstellen: Nico Lambermon
– Verslag najaars-ledenvergadering 2014
– MyHeritage… bedankt voor alles!
– Verslag Famillement 2014

2013

Editie 2013-1
– Jaarverslag 2012 van de afdeling Rotterdam e.o.
– Financieel verslag van de afdeling over 2012 en begroting 2013
– Jubilarissen in onze afdeling!
– Verslag afdelingsbijeenkomst 10 november 2012
– Verslag afdelingsbijeenkomst 26 januari 2013
– Hoe helpt Genealogie-on-line u in uw onderzoek (Bob Coret)

Editie 2013-2
– Verslag ALV 13 april 2013
– Verslag lezing Familiegeschiedenis en Archiefbezoek
– Bok de Korver – Rotterdams voetballer
– DordtenaZOEKer – belastingbronnen nu doorzoekbaar
– Onbekende verhalen over het Bombardement van Rotterdam
– Nieuw boek over de Bedelaarskolonie

Editie 2013-3
– Oorkondes voor langdurig lidmaatschap
– Bestuursmededelingen
– Buitenpoorters van Brugge, afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden, vanaf 1549
– Lodewijk II – de vergeten koning van Nederland
– Mijn trouwe laptop

2012

Editie 2012-1
– Agenda ledenvergadering en Jaarverslag van de afdeling
– Financieel Jaarverslag van onze Penningmeester
– Bewaren! – artikelen uit andere afdelingsbladen
– Samenvatting van de lezing “Vader Onbekend”, door Ad Verouden
– Omslag-artikel: interview / kwartierstaat Jan Oudenaarden
– Familieberichten op uw iPhone

Editie 2012-2
– Verslag van de ledenvergadering op 14 april 2012
– Presenteren van Genealogische bestanden (handleiding)
– Afstammingsreeks Wagner van kerkhervormer Zwingli

Editie 2012-3
– Genlias vs WieWasWie (niet meer relevant)
– Wij waren er ook bij: het Famillement!
– Het geslacht Duijfhuijsen in de 16e en 17e eeuw
– Het ontstaan van de collectie Boijmans-van Beuningen

Editie 2012-4
– Verslag afdelingsbijeenkomst 10 november 2012

2011

Editie 2011-1
– Jaarverslag 2010 NGV afdeling Rotterdam e.o.
– Financieel Jaarverslag 2010
– Ledental NGV en afdeling reeks 1998-2011
– Verslag bijeenkomst 22 januari met 4 inleidingen
– Afstamming tot Adam
– De Rotterdamse componistenfamilie de Lange

Editie 2011-2
– Verslag bijeenkomst 2 april: DNA in de genealogie
– Project Schilders aan de Maas
– Introductie DNA-onderzoek in de genealogie
– Nieuwe boeken
– Websites en Twitteren
– Componistenfamilie de Lange
– Schout en Schepenen in de Middeleeuwen en de Republiek

Editie 2011-3
– Conny’s Column
– De Reus van Rotterdam
– Verslag bijeenkomst 5 november, alsmede de lezing van Rob Dix: Voorbij de DTB naar de Middeleeuwen
– De rol van Schout en Schepenen tijdens de Middeleeuwen en de Republiek (deel 2)
– www.onderwijserfgoed.nl van start
– Vlaardings Stadsarchief (opnieuw) beste van Nederland

2010

Editie 2010-1
– Project Schilders aan de Maas
– Jaarverslag afdeling over 2009
– Financieel verslag over 2009 en begroting 2010
– Een huwelijkscontract anno 1614
– Grenzen van de Niet-Westerse Genealogie-beoefening (II)
– Oral History en de recente familiegeschiedenis in de genealogie
– Verschenen: De Geslachten Schilperoort

Editie 2010-2
– Verslagje van de Voorjaarsvergadering + verslag lezing Hannekenmaaiers en Kiepkerels
– Evaluatie NGV-denktank (en hoe denkt onze afdeling erover?)

Editie 2010-3-4
– Verslag afdelingsbezoek Nationaal Archief
– Verslag lezing “Nederlandse eetcultuur door de eeuwen heen”
– Het Rotterdam/Joodse geslacht Jacobson “In koffie en kunst”
– Tentoonstelling + boek “100 Schiedamse families”
– Wat-was-waar een “verhelderende” site
– Op zoek naar Zuid-Hollandse geschiedenissen
– Predikant Hugh Kennedy in Rotterdam

2009

Editie 2009-1
– Aangenaam kennis te maken, Conny Biesheuvel
– Project “Schilders aan de Maas” naar een afronding
– Jaarverslag van de afdeling Rotterdam en omstreken 2007-2008
– Financieel verslag 2007-2008
– De Colonia – een familie van Rotterdamse Kunstschilders in de 17e eeuw
– Varia gemengde artikelen
– Vervolg-project Genetische Genealogie in 2009
– Winnaars van de Website-wedstrijd “Archieven.nl”
– Nederlandse Zeevaarders in de Gouden Eeuw
– Historisch Weblog (ook over Zuid-Holland)
– Project: waar liep je oer-opa rond?

Editie 2009-2
– Redactie-beslommeringen
– Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009
– Genealogische dag Dordrecht
– GensDataPro, verslag van de inleiding
– Kort verslag van de Landelijke Voorjaarsvergadering

Editie 2009-3
– De Proefkolonie
– Oproep familie Faling
– De geschiedenis van Hillegersberg
– Rotterdamse brouwerijen in de eerste helft van de 17e eeuw
– Gezocht Jan dren Ouden (geb. Dordrecht 1645)
– De grenzen van de Niet-Westerse Genealogie-beoefening (I)

2008

Editie 2008-1
– Project: “Schilders aan de Maas”
– Oproep Warmenhoven
– Vlaardings Stadsarchief “Beste van Nederland”
– Persbericht fusie digitale genealogische hobbyclubs
– Langs het spoor van de Wagemaecker
– Bulletin “Achterhoek en Liemers” digitaal
– De heren van Putten en hun Heerlijkheid
– Van Liber Amicorum tot Poesiealbum

Editie 2008-2
– Jaarverslag seizoen 2007-2008 (van de voorzitter)
– Verslag Algemene Ledevergadering, 14 april 2008
– DIP is dood, “Lang Leve PR”
– Rijnvaart-patenten te Rotterdam 1852-1866
– Feijenoord – geschiedenis van een Rotterdams eiland (met éigen club)

Editie 2008-3-4
– WatWasWaar
– Waar liep je oer-opa rond?

2007

Editie 2007-1
– Jaarverslag 2006
– “1340” nu ook digitaal te ontvangen
– Financieel verslag 2006 / begroting 2007
– 60-jarig jubileum Amsterdam, met CD-rom
– Ik ben op zoek naar…
– Een raadsbesluit over een uitgave van één cent / Verhoog Hocus Pocus…
– Schat van de Stad: 150 Gemeentearchief Rotterdam

Editie 2007-2
– Al ruim 400 graftomben online
– Aanvullingen over Teunis Verhoog
– Cornelis Plokhooij van Dordrecht naar Zuid-Afrika
– Eigenaren van schepen te Dordrecht 1850-1851
– Stamreeks Vermeulen (Vermolen) te Hillegersberg
– Nieuwe website legt historie Zuid-Holland bloot

Editie 2007-3-4
– Van de afdelings-bestuurstafel
– Lezersreactie: De Proefkolonie
– Verre verwanten
– Digitaal bezoek aan archieven neemt toe (onderzoek)
– De Walvisvaart in de Republiek
– Schippers te Dordrecht, december 1861

2006

Editie 2006-1
– In Memoriam Eduard van Rooij
– Kwartierstaat E.J. van Rooij
– Mijn Historisch Rotterdam – geschiedenis op perceelniveau
– Financieel verslag 2005
– Genealogie en plagiaat

Editie 2006-2
– Lezing “The Pilgrimfathers”, de “seed of the nation” van de VS
– 60 jaar Gens Nostra op DVD
– “Ons Voorgeslacht” 60 jaar
– Kwartierstaat Vermeulen

Editie 2006-3
– Het blonde haar en de blauwe ogen in het nageslacht van de profeet Mohammed
– Mechelse poorters afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden
– Een Stamreeks Verburgh te Rotterdam

Editie 2006-4
– Even voorstellen: Ad Bonis
– Even voorstellen: Cees Nienoord
– Nieuw project: Zuid-Nederlandse immigratie naar de Republiek vóór 1700
– Verbeterde dienstverlening en strengere beveiliging
– Het Rotterdam-boek (boekrecensie)

2005

Editie 2005-1
– 17e-eeuwse Dubbeldammers: nakomelingen van Lauwenz Andriesz
– Ook toen gebeurde “het” al
– Fusie van Streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard
– Nieuws van de Digitale Stamboom Rotterdam (nu Stadsarchief Rotterdam)
– 60-jarig jubileum NGV in 2006
– Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2004
– Conceptnotulen afdelingsjaarvergadering 2004
– Stichting Boughaz opgericht
– Vogelnamen

Editie 2005-2
– Aanvullingen op de kwartierstaat Van der Lecq-Kretz
– Uitbreiding samenwerking databases
– Aanvullingen op parentelen Van de Nadort en (Pier(r)(e)
– Nieuws van de Digitale Stamboom Rotterdam (nu Stadsarchief Rotterdam)
– Ook met kapers valt zaken te doen
– Samenwerking met “Ons Voorgeslacht”
– Afscheid van Eduard van Rooij
– Onderscheidingen van twee van onze bestuursleden
– Fout in paginering van “1340” van maart 2005

2004

Editie 2004-1
– De drie eerste generaties Van de Nadort
– Het St. Nicolaasfeest van 1641 als geheugensteuntje
– De plannen van het Stadsarchief Dordrecht
– Het project regionale historische samenwerking
– Financieel verslag 2003

Editie 2004-2
– In Memoriam Hans Landweer
– Samenvatting van de lezing “Genealogie en Genetica”
– Hoe wordt een kleine jongen suikerbakker?
– Nieuws van de Digitale Stamboom Rotterdam (nu Stadsarchief Rotterdam)
– Nieuws van de NGV-afdeling Computergenealogie
– Genealogisch surfen op internet
– Het project regionale historische samenwerking (II)

2003

Editie 2003-1
– De zaak Wieldrecht
– Uit de Doopregisters van Delfshaven
– Het gratis genealogieprogramma Aldfaer
– Kwartierstaat Van der Lecq-Kretz
– Terugblik op 2002 van het Gemeentearchief Rotterdam
– Conceptnotulen afdelings-jaarvergadering 2002
– Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2002
– Financieel verslag 2002

Editie 2003-2
– Kwartierstaat Van der Lecq-Kretz (II)
– Dubbeldammers geven gift voor Duitse kerken (1637)
– Familiearchieven bij het Gemeentearchief Rotterdam
– NGV-CG komt met centrale database op internet
– Mannen uit Rotterdam e.o. in het leger van Napoleon
– Correctie op artikel over computerprogramma Aldfaer
– Gebruikerspanel Gemeentearchief Rotterdam

Editie 2003-3
– Een klap van de molenwiek
– Direct kopiëren van Genlias naar GensDataPro (verouderde informatie)
– De Afdelingsbibliotheek
– Boekbespreking – Stamboom van de familie Wensveen
– Boekbespreking – Varen op de Grote Rivieren rond 1580
– Richtlijnen inzenden kopij voor “1340”
– Verdronken
– Microfiches VOC op studiezaal Gemeentearchief Rotterdam

Editie 2003-4
– Kwartierstaat Diederik
– De zaak van Wieldrecht (II)
– Boekbespreking – Refugié in Rotterdam, de Handelsbetrekkingen van David Chabot (1666-1714), Hugenoot en Koopman
– Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2003
– Conceptnotulen afdelingsjaarvergadering 18-2-2003

2002

Editie 2002-1
– Notenbomen op ’s-Gravendeel 1732-1792
– Activiteiten 400 jaar Verenigde Oost-Indische Compagnie
– Overzicht Afdelingsactiviteiten en Jaarverslag 2001
– Financieel Verslag 2001

Editie 2002-2
– Nederland ontdek je in het Nationaal Archief
– 50.000 Notariële Akten Rotterdam beschikbaar op internet

Editie 2002-3
– 50 jaar NGV Afdeling Rotterdam en omstreken
– Parenteel Pier(r)(e)
– Parenteel Van Oosten
– Het Jubileumboek t.g.v. het 50-jarig bestaan van onze afdeling

Editie 2002-4
– Fragment-genealogieën Van Vugt en Sengers
– Sporen van migratie in Rotterdam
– Stamreeks van Herman Heinsbroek

2001

Editie 2001-1
– Het geslacht Katoen/Cat(t)oen
– Bloedverwantschapslijn van der Elst-Nederpeld
– Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 2000
– Rotterdam-Trouwen op internet
– Nieuwe afdelingsleden stellen zich voor

Editie 2001-2
– Een Hollandse predikant in de 17e eeuw
– Barend, Barend toch…!
– Een 17e-eeuws huwelijkspamflet uit Dordrecht
– Hartstocht en heimwee in Rotterdam
– Huwelijksperikelen
– Geen uitkering…
– Financieel jaarverslag 2000
– Afdelingsleden stellen zich voor

Editie 2001-3
– Het Casino-variété (een tempel van vermaak op de Coolsingel, 1898-1933)
– Aantekeningen betreffende de familie Soesman / Suisman
– De molen Kyck over den Dyck te Dordrecht
– Boekbespreking – Van Ganzeveer tot Informatiebeheer – de gen. van Boshuysen tot Boshuizen
– Uitbreiding Digitale Stamboom Rotterdam

Editie 2001-4
– Het Dordtse Genootschap Pictura
– Stamreeks Van Velsen
– Terugblik op 2001 van het Gemeentearchief Rotterdam
– “Digitale Stamboom” Gemeentearchief Rotterdam (vervolg)
– Conceptnotulen afdelings-jaarvergadering 27-2-2001
– Overspel

2000

Editie 2000-1
– Hollanders in het Poorterboek van Zierikzee 1302-1810
– Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten
– Overzicht afdelingsactiviteiten en jaarverslag 1999
– Financieel jaarverslag 1999

Editie 2000-2
– Borrelpraat
– Parenteel De Deugd
– Aanwinsten voor de afdelingsbibliotheek
– Catalogus afdelingsbibliotheek
– Digitale Stamboom Rotterdam
– Registres Civiques op CD-rom
– Adressen in de afdeling Rotterdam en omstreken (niet meer up-to-date)
– Onderzoek in Spaanse archieven

Editie 2000-3
– Hollanders in het Poorterboek van Veere 1425-1809
– Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten (II)
– Adressen en aanvullingen afdeling Rotterdam en omstreken (correcties en aanvullingen)
– Kaddisj

Editie 2000-4
– Kwartierstaat Erkelens
– Ambtelijke dwaling?
– Aanwinsten voor de afdelingsbibliotheek
– Trouw…?
– Digitale Stamboom Rotterdam van start
– Adressen en aanvullingen afdeling Rotterdam en omstreken (correcties en aanvullingen)
– Gezinskaarten Rotterdam openbaar
– Genealogisch onderzoek in Frankrijk
– Conceptnotulen afdelings-jaarvergadering 23-2-2000

1999

Editie 1999-1
– Kwartierstaat de Wilt
– Genealogie en geschiedenis op internet
– Boekbespreking – van Brienenoord en Uw Toastje Zalm
– Boekbespreking – Rotterdams Jaarboekje 1998
– Het nieuwe gemeentearchief in Rotterdam
– Onderzoek Noord-Hollandse voorouders
– Computergebruik in de afdeling
– Waarschuwing “de heer Aut” nog steeds actief

Editie 1999-2
– Drukkers en uitgeversmerken
– Afdelings-enquête
– Fragment-genealogie Van Sticht
– Boekbespreking – Westbrabanders onder elkaar (II)
– Van de bibliothecaris
– Historisch Genootschap Roterodamum
– Verslag Algemene Ledenvergadering 1999
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1998
– Correctie kwartierstaat de Wilt

Editie 1999-3
– Kwartierstaat Warmenhoven
– Documentatie Sint Laurenskerk
– Gegevens van Mormonen op internet
– De ADP van het Gemeentearchief Rotterdam

Editie 1999-4
– Parenteel Wiekenraadt
– Uitslag enquête 1999
– Deel I van “Stad in aanwas” verschenen
– Boekbespreking – Wapens en Vlaggen van Barendrecht

1998

Editie 1998-1
– Familie Mus en andere spellingen
– Genealogie Penning
– Ik ben mijn eigen grootvader
– Project Registres Civique
– Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee
– Genealogische problemen met uw computer?
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1997
– Concept-notulen afdelingsvergadering12-2-1998
– Redactieverslag 1997

Editie 1998-2 (Gorinchem nummer)
– Genealogische dag Gorinchem – 16 mei 1998
– Aantekeningen bij de stadswandelingen
– De regering van Gorinchem
– De omgeving van Gorinchem
– Nogmaals van Arkel
– Genealogie Kamevaar
– Gorcumse schilders
– Gorinchem en van Meurs
– Stamreeks den Bremer
– Fragment-kwartierstaat Schaap
– Kwartierstaat Sinoo
– Stamreeks Buit
– Stamreeks Verstoep
– Holland-Amerika Lijn – thuishaven Rotterdam

Editie 1998-3
– Kwartierstaat Buit
– Fragment-kwartierstaat van Outheusden
– Addenda en corrigenda Gorinchem-nummer
– Boekbespreking – Drie Verwante Geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse Eilanden ca. 1350-1650)
– De afdelings-bibliotheek
– Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde
– Reacties oproep computer-gebruikers
– De Adviescommissie N.G.V.
– Fout e-mail adres computerzaken
– Project Registres Civique
– 25 jaar Genealogische Vereniging Prometheus
– 31 april 1636…

Editie 1998-4
– Stamreeks Smitshoek
– Genealogie Vrijmoet
– Addenda en corrigenda Gorinchem – nummer
– Addenda en corrigenda september 1998
– 3e Afdelingenoverleg te Baarn
– Stamreeks de Wolff
– Bas Blommers (Cals) beëindigd functie

1997

Editie 1997-1
– Genealogie Sonneveld
– Kwartierstaat Lugten
– Boekbespreking – Bloodline of the Holy Grail – the hidden Lineage of Jesus revealed
– De Limburgse Genealogische Prijs
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1996
– Notulen afdelingsjaarvergadering 27-2-1997

Editie 1997-2
– Fragment-kwartierstaat de Keijser
– Notulen Kerkeraad Remonstrantse Gemeente
– Parenteel Jongereus
– Stichting Historisch Charlois
– Boekbespreking – De Levensloop van de Utrechtse Bevolking in de 19e eeuw
– Zilveren speld voor Michel Doortmont
– De Gouden Eeuw van Schiedam 1598-1795
– 50 jaar “Ons Voorgeslacht” op CD-Rom

Editie 1997-3
– Kwartierstaat de Koning
– Genealogie Leij
– De bibliotheek van het Maritiem Museum Prins Hendrik
– Boekbespreking – De Rotterdamse Gevallenen van het Verzet 1940-1945
– Tentoonstelling Charles Rochussen
– Verhuizing Gemeentearchief Schiedam

Editie 1997-4
– Genealogie Ruigrok
– Jeugdboeken als bron voor streekgeschiedenis
– Genealogie Moret
– Fragmenten van Eck
– Handel in namaak-stambomen floreert nog steeds

1996

Editie 1996-1
– Banden met Klundert (II)
– Fragment-genealogie van Beekhuizen
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1994
– Boekbespreking – Genealogie Alblas

Editie 1996-2
– Schipper-predikant Cornelis Corstensz. (ongeletterd of geleerde?)
– Brielle-Rotterdam vice versa
– De Hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootvader
– Genealogie Wisselaar
– Was hij nu een muts, een mus, of…
– Boekbespreking – Rotterdam en het Water 1600 – nu

Editie 1996-3
– Genealogie Blommers
– Flarden uit kwartierstaat de Ridders
– Fragment-genealogie Lit
– Prometheus kwartierstatenboek del XIII
– Boekbespreking – De Gelders/Overijsselse familie Schilder
– Correctie genealogie Wisselaar

Editie 1996-4
– De regering van Hillegersberg
– De vervening in Hillegersberg
– Quohier van veenlanden Hillegersberg
– Protocol veenlanden Hillegersberg
– Requesten en consenten slagturven Hillegersberg
– De oudste generaties Geneug(e)lijk
– Militaire zaken in het archief van Hillegersberg
– Streekarchief IJsselmonde

1995

Editie 1995-1
– Onze bibliotheek
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1994
– Crediteuren van een “desolate” boedel

Editie 1995-2
– De Delfshavense predikant Cornelis Corstensz
– Rol van kleine zaken Rijswijk
– Fragment-genealogie Vijzelaar te Stellendam
– Fragment-genealogie van der Leede / van Spieringshoek
– Genealogie en grafologie
– 20 jaar oud en dan al bejaard?

Editie 1995-3
– Stamreeks George Hendrik Breitner
– Stamreeks van Die
– Het R.K. geslacht Vermeulen in Hillegersberg e.o.
– Genealogie of “Geengeengenealogie”
– Familie Oudaen
– Vermisten in Russische archieven op ZDF-teletekst
– Wist u dat…
– Onze bibliotheek
– Publicatie G.A. Rotterdam

Editie 1995-4
– Banden met Klundert
– “Zijne bloote degen…”
– Geneagram Beekhuizen-Gevers

1994

Editie 1994-1
– Een echtscheiding uit 1775
– In reactie op…
– Onderzoek in kerkelijke archieven
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1993
– Van verre en nabij
– Fragment-stamreeks van der Sloot
– Fragment-parenteel Geisweit

Editie 1994-2
– Fragment-parenteel Geisweit (II)
– Genealogie Hoogwerf (I)

Editie 1994-3
– Genealogie Hoogwerf (II)
– Kwartierstaat Willemsen
– Fragment-parenteel Jongereus

Editie 1994-4
– Kwartierstaat de Koning
– De Raad van Beroerten in Gorinchem e.o.
– Louters “Onderzoek”

1993

Editie 1993-1
– Fragmentgenealogie Tavenraat
– Invoerformulier Contactdienst afd. Rotterdam e.o. (I)
– 1340 voor wie eigenlijk?

Editie 1993-2
– De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o.
– Zilveren speld voor E.J. van Rooij

Editie 1993-3
– De Raad van Beroerten in Rotterdam e.o. (II)
– Het verloren schaap
– Boekbespreking – Sporen van Schiedammers van overal en nergens
– Overzicht activiteiten en jaarverslag 1991 & 1992
– Genealogisch fragment van Zeeland

Editie 1993-4
– Het familiearchief
– Stamreeks Deenenkamp
– Fragmentgenealogie Nauman

1992

Editie 1992-1
– Bulletin Bord “Walburght Castle”
– Kollektie Jan Bot
– Bijbelse afstamming, onzin of niet?
– Kwartierstaat van Oosterhoud (IV)

Editie 1992-2
– Genealogische dag Dordrecht – 16 mei 1992
– Voor- en nageslacht van Matthijs Jansz Balen, een 17e eeuwse genealoog uit Dordrecht
– Ary Scheffer en zijn familie, een fragmentparenteel Lamme-Scheffer
– De Dordtse Vierling

Editie 1992-3
– Afd. Rotterdam e.o. 40 jaar
– Kwartierstaat van Oosterhoud (V)
– Mededeling van uw Cals

Editie 1992-4
– Viering 40-jarig bestaan
– De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam
– Liever een andere naam…? Dat kan

1991

Editie 1991-1
– Vlaamse genealogie op BRT Teletekst
– Kwartierstaat van Oosterhoud (I)

Editie 1991-2
– De Engelstalige bevolking van Rotterdam (I)
– De Engelstalige bevolking van Rotterdam (II)
– Kwartierstaat van Oosterhoud (II)
– Verslag van de activiteiten in 1990
– Boekbespreking

Editie 1991-3
– Genealogische diensten van de Mormonen
– Familiekunde en de BRT Teletekst
– De grenzen van de afdeling Rotterdam e.o.
– Nederlanders in New York
– Kwartierstaat van Oosterhoud (III)

Editie 1991-4
– Oproep Schiedammers van overal en nergens
– Genealogische dag 1992 Dordrecht
– Hollanders in het Poorterboek van Breda, 1534-1729
– Boekbespreking – Kwartierstatenboek / Prometheus

1990

Editie 1990-1
– Molenboek Alblasserwaard
– Genealogie, Computers en de Telefoon
– Stichting Rotterdam 1990
– Werkgroep Overmaas

Editie 1990-2
– Rotterdam Migrantenstad
– Onderzoeksruildienst
– Een problematische Schiedamse genealogie
– Delftsche Poort
– Kwartierstaat Bruning (II)

Editie 1990-3
– Kwartierstatenboek Prometheus X
– Verslag van de activiteiten in 1989
– Emigratie naar Amerika – De Nieuwe Wereld
– Oproep inventarisatie admissie, indemniteit, etc.
– Rotterdam 1990

Editie 1990-4
– Werkgroep Afstammelingen Pilgrim Fathers
– In Memoriam Jan Bot
– Het Munstelsel in de Noordelijke Nederlanden
– Genealogie van der Geer

Editie 1990-5
– Het Oud-Archief Hendrik-Ido-Ambacht
– Stichting Streekarchief Eiland IJsselmond
– Interview met Herman Romer, auteur van “Rotterdams Recent Verleden”
– Kwartierstaat Bruning (III)

1989

Editie 1989-1
– Wat gebeurde in 1340?
– De toekomst van “1340”
– Genealogische dag 1989
– Stichting Federatie Nederlandse Familieorganisaties
– Genealogisch Onderzoek in Zeeland
– Verhuizing Stichting Rotterdam 1990

Editie 1989-2
– Genealogische dag Schoonhoven 20 mei 1989
– Vervolguitgave K.J. Sluijkerman
– De V.O.C. in vogelvlucht
– Onderzoek naar een dienaar van de V.O.C.
– Genealogie van der Ende (III)
– Kwartierstaat Rombouts (fragment)

Editie 1989-3
– Genealogie van der Ende (IV)
– Nieuwe boeken
– Kwartierstaat Bruning

1988

Editie 1988-1
– Van Verre en Nabij
– Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam
– Jubileum afdeling Amsterdam e.o.
– Lezing “Ons Voorgeslacht” en uitgave “Holl. Stam- en Naamreeksen”
– G.V. Prometheus – Kwartierstatenboek VIII
– Werkgroep Dokumentatie Handmerken
– Naamvarianten
– De service van de gemeentebibliotheek
– “Tugte ofte Werckhuijs” te Rotterdam

Editie 1988-2
– Commissie handleiding afdelingen
– Genealogie Slijkerman
– Rotterdam en de V.O.C.
– Genealogie van der Ende (I)

Editie 1988-3
– In Memoriam
– Genealogical Research Directory 1989
– Genealogie van der Ende (II)
– Genealogisch onderzoek in West-Afrika
– Stichting Rotterdam 1990

1987

Editie 1987-1
– Inleiding
– Binnengekomen berichten
– Commissie handleiding afdelingen