NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Afdelingsblad 1340

1340

De leden van de afdeling Rotterdam en omstreken krijgen elke 3 maanden ons afdelingsblad dat de naam 1340 draagt. Deze naam is ontleend aan het feit dat Rotterdam in dat jaar stadsrechten kreeg. In dit blad vindt u o.a. wetenswaardigheden over genealogie en informatie over de afdelingsbijeenkomsten die negen maal per jaar gehouden worden.

Redactie

De redactie bestaat uit:

  • Conny v.d. Eijnden (redactielid)
  • Regina Philip (redactielid)
  • Rob Lambermon (eindredactie)
  • Rob Voogt (fotografie)

Kopij

Mocht u kopij willen aanleveren voor ons afdelingsblad 1340, dan is dat zeer welkom.
Artikelen het liefst aanleveren als platte tekst, dus zonder opmaak.
Foto’s en dergelijke separaat meesturen als .jpg bestand.
U kunt uw bijdrage mailen naar: redactie 1340

afdelingsblad 1340

Inhoudsopgaven

U kunt de inhoudsopgaven bekijken en kiezen welke edities u graag wilt downloaden. U mag ze natuurlijk ook allemaal downloaden.