Geen lieve jongens – uit het oud archief Ter Aar

Geen lieve jongens – uit het oud archief Ter Aar

Tijdens zijn genealogisch onderzoek van de (toenmalige) gemeente Ter Aar heeft Leonard van Kessel in de jaren ’80 van de vorige eeuw in een tijdsbestek van 5 tot 6 jaar het gehele OATA (Oud Archief Ter Aar) doorzocht en vond hij een bijzonder document tussen de ‘ingekomen stukken’ van de periode 1811-1930. De ‘ingekomen stukken’ van de gemeente Ter Aar bevatten 84 pakken archiefdocumenten van zeer uiteenlopende zaken, vooral refererend aan de bevolking; de nummers 311 tot en met 315 hadden de volgende kenmerken:
” Extracten uit de arresten van het HOF van ASSISES in de provincie Holland, Zuiderkwartier van het HOOGGEREGTSHOF te ‘s-Gravenhage, gezien door den Procureur-Generaal bij het Provincie Hoog-Geregtshof te ’s Gravenhage, was getekend, A. W. Philipse. Voor extract conform, de eerste griffier van het Hoog Geregtshof te ’s Gravenhage; was geteekend, J. H. Speirma. ” Deze stukken zijn door Leonard ter beschikking gesteld aan onze afdeling en mogen wij met u delen. U kunt ze vinden bij de publicaties.