NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Het nut van belastingregisters bij gen. onderzoek

Krimpen a/d IJssel – 8 oktober 2022

Spreker: Mr. A.H.G. Verouden

We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders. Vervolgens doen we onderzoek in de burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters.
Tot ca. 1800 kun je dan nog vrij zeker zijn dat je over de juiste gegevens beschikt. Maar naarmate we verder vóór dit jaartal geraken, krijgen we steeds meer te maken met vele soorten interpretatieproblemen.

Je moet wel sterk in je schoenen staan om aan de verleidingen van waarschijnlijkheden en zogenaamde logische conclusies weerstand te bieden. Mr. Verouden kan daar als geen ander over meepraten. Gedurende bijna 40 jaar genealogisch onderzoek is hij er ook een aantal malen op een vreselijke manier ingetuind. Dank zij zijn ervaringen als inspecteur bij de rijksbelastingdienst is hij altijd weer op het juiste genealogische pad teruggekomen.

Het is algemeen bekend dat in veel bronnen, welke wij thans als grondslag nemen voor genealogisch onderzoek, nogal nonchalant is omgesprongen met feitelijkheden. Iemands naam werd opgeschreven zoals men hem uitgesproken hoorde worden. Dat betekent dat in dezelfde plaats de dominee of pastoor er een andere schrijfwijze op na hield dan de notaris of de schepenen, die de betrokkene soms onder een geheel andere naam kenden.
Ook kwam het regelmatig voor dat mijnheer A in zijn geboorteplaats met zijn vaders familienaam werd aangeduid, maar in de plaats waar zijn moeder vandaan kwam, heel gewoon de familienaam van zijn moeder kreeg toebedeeld.
Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je daar meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan?

Het antwoord is verrassend eenvoudig: allerlei soorten belastingregisters.
Door de eeuwen heen gold voor alle belastingadministraties een ijzeren wet: Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen fluiten.

Of het nu om kohieren van de 100e penning of quotisatieregisters ging, cijns-, tiend-, pacht- of leenregisters, de klerk die de namen en feiten te boek moest stellen, probeerde zoveel mogelijk details weer te geven. Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak verrassende nieuwe inzichten.
De ervaring van Mr. Verouden is, dat veel vastgelopen onderzoeken via het een of andere belastingboek kunnen worden vlotgetrokken. Tijdens zijn lezing zal hij een aantal voorbeelden geven van verschillende families die zo een flink stuk verder terug in de tijd konden worden gebracht.

Iedereen is van harte welkom
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom tijdens deze bijeenkomst. Neem dus gerust vrienden mee, de entree is geheel gratis. De inloop is, zoals u van ons gewend bent, vanaf 13:00u zodat u eerst kunt genieten van een lekker kopje koffie of thee. U komt toch ook? Aanmelden is NIET nodig.

Kijk hier voor de locatie van “De Vijverhoek” en hoe u deze kunt bereiken per auto of met het OV.