NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Bestuurslid Nico Lambermon

Nico is zo’n 20 jaar geleden aan genealogie begonnen door een vriend van hem die dit al jaren deed. Hij is al geruime tijd lid van de NGV afd. Rotterdam en omstreken. Na een reeks jaren gewoon lid te zijn geweest is hij in 2014 toegetreden als algemeen bestuurslid. In april 2016 werd Nico penningmeester, een functie die hij tot heden bekleedt.

De functie van penningmeester is overigens de laatste tijd veranderd in budgethouder. Dit houdt in dat hij een raming van de kosten moet maken en dit vervolgens moet proberen te beheersen. Hij hoeft verder geen verantwoording meer af te leggen aan een kascommissie omdat betalingen door de landelijke penningmeester uitgevoerd worden.

Tijdens onze afdelingsbijeenkomsten zorgt Nico voor de innerlijke mens door iedereen van koffie en/of thee te voorzien. Uiteraard met een koekje erbij.

Nadat Nico via zijn broer een stuk van de genealogie van zijn neef Rob Lambermon had gekregen, heeft hij dit opgepakt en is hij met zijn neef gaan samenwerken. Zij wisselen dan alles aan nieuwe vondsten onderling uit. Na zijn VUT en pensioen is Nico wat intensiever op zoek gegaan in de genealogie.

Daarbij zoekt hij ook zijn moeders kant uit en die van zijn vrouw. Hierdoor onderzoekt hij de namen Lambermon(t), Dekker, ’t Hart en Verheij.