Zilver Histograaf 2023-4

Zilver Histograaf 2023-4

Zilver histograaf 2023-4In deze december-aflevering van de digitale Zilver Histograaf wordt een deelgenealogie van de familie Koen uit Schoonhoven gepresenteerd. Uit deze familie van Schoonhovense stadsbestuurders kwam een ’tak zilversmeden’ voort. De eerste in Schoonhoven was Gerrit Koen (1715-1778). Hij maakte uitzonderlijk ‘grootwerk’. Daarnaast blijkt uit de familiegeschiedenis dat Gerrit Koen een wat vreemde figuur in Schoonhoven is geweest: een wat eenzame figuur, die bijna nergens aan mee mocht doen. Een wonderlijke ‘solitair’ in meerdere opzichten. Zijn zoon en kleinzonen zette het zilversmeden voort in Amsterdam. Een geneagram maakt de relaties binnen de familie duidelijk. 

Aan het grootwerk van Gerrit Koen wordt een apart artikel gewijd, geschreven door Rita Vastenholt. Hierin een compleet oeuvre overzicht van zijn thans bekende werk.  In de rubriek ‘Portrettengalerij’ van de Zilver Histograaf vindt u in deze uitgave Mees Herens (1955-2012) oud-voorzitter van het Gilde Sint Eloy, en Abraham Verheij (1821-1913) de zilversmid die later predikant werd. Alles ruim geïllustreerd met foto’s, schema’s en tabellen en digitaal doorzoekbaar met links en ‘jumpers’