NGV ROTTERDAM EN OMSTREKEN

Inhoudsopgaven 1340

Onderstaand vindt u een overzicht van de inhoudsopgaven van ons kwartaalblad 1340. Deze staan gesorteerd van nieuw naar oud. Om het overzicht niet al te lang te maken zijn vast terugkerende columns weggelaten. Dit zijn in volgorde van verschijning:
Van de redactie – Van de voorzitter – Programma – Conny’s column – Colofon

2018

Editie 2018-04
– Wijziging locatie eerste twee bijeenkomsten- (Rob Lambermon)
– Belangrijke informatie van het hoofdbestuur – (Arie van Herk)
– Hoe een Fries schipperskind in Rotterdam belandde – (Piet Fortuin)
– Gedachtenisprentje – (Conny v.d. Eijnden)
– Spijt van de scheiding of hertrouw met dezelfde partner – (W.J. Scholl)
– Gereduceerd tarief GEM – (Dick Kranen)

Editie 2018-03
– Emigratie door de eeuwen heen – (Janneke van Andel)
– Mag ik mij even voorstellen . . . Leonard van Kessel – (Leonard van Kessel)
– Oproep van onze fotograaf Rob Voogt – (Rob Voogt)
– Gen Talks – (Conny v.d. Eijnden)
– Foppes grote geheim – (Piet en Marianne Fortuin)
– Mijn achternaam hoe heet ik nu eigenlijk – (Rob Lambermon)

Editie 2018-02
– Uitnodiging voor onze jaarlijkse ledenvergadering – (Bestuur RTM)
– Drie militante vrouwen uit Rotterdam – (Roelof Vennik)
– Het raadsel Vos van Avezathe – (Roelof Vennik)
– Financieel jaarverslag 2017 – (Nico Lambermon)
– Jaarverslag 2017 – (Regina Philip)
– Bijzonder – (Roelof Vennik)
– Nederlands Patriciaat nr .95 verschenen – (Roelof Vennik)

Editie 2018-01
– Oproep e-mailadres leden – (Nico Lambermon)
– Genealogische zoektocht van een nieuwkomer – (Maks Bouma)
– Terugblik bezoek Brabantdag Familiegeschiedenis – (Janneke van Andel)
– Noodkreet om kopij voor 1340 – (Roelof Vennik)
– Sneevliet—addenda et corrigenda – (Rob Lambermon)
– Een nieuwe website voor de NGV – (Fred Janssen)
– Nieuwe locatie bijeenkomsten – (Regina Philip)

2017

Editie 2017-02
– Dag van de middeleeuwen – (Roelof Vennik)
– Zaterdag 14 oktober lezing: zelf een boek maken – (Mira Benes)
– Verslag Jaarlijkse Ledenvergadering – (Arie Ouwendijk)
– Henk Sneevliet (1883-1942) – (Roelof Vennik)
– Stamboomrelevantie voor het verkrijgen van Spaans burgerschap – (Janneke van Andel)
– Vrouwelijke pennenstreken – (Janneke van Andel)
– Avonturiers? – (Janneke van Andel)

Editie 2017-01
– Uitnodiging voor onze jaarlijkse ledenvergadering – (Bestuur RTM)
– Jaarverslag 2016 NGV-afdeling Rotterdam en omstreken (Arie Ouwendijk)
– Het recht om vergeten te worden versus het recht om te herinneren – (Roelof Vennik)
– Dag van de middeleeuwen – (Bestuur RTM)
– Een oude Rotterdammer, Gerard Helders (1905-2013) – (Roelof Vennik)

2016

Editie 2016-04
– Ridders in het voorgeslacht – (Roelof Vennik)
– Macht, malaise en migraties – (Robert Philippo)

Editie 2016-03
– Verslag Genealogisch café 17-09-2016 – (Regina Philip)
– Misverstand bij de burgerlijke stand of een foutje van de aangever? – (Ben Houkes)
– Doorzoek de genealogische open data van Nederlandse archieven – (Bob Coret)
– De Militaire Willemsorde als aanvullende bron voor genealogisch onderzoek – (Roelof Vennik)
– Archieven bieden uiteindelijk definitieve antwoorden op genealogische vragen – (Jan van Harmelen)

Editie 2016-02
– Verslag Genealogisch café en laptop middag 19 maart 2016 – (Conny v.d. Eijnden)
– Verslag afdelings-ledenvergadering 9 april 2016 – (Arie Ouwendijk)
– Verslag bijeenkomst 9 april 2016 – (Regina Philip)
– Verslag Famillement 2016 – (Regina Philip)
– Verslag Genealogisch café Gouda 04 juni 2016 – (Regina Philip)
– Het bewijs in de genealogie – (Roelof Vennik)
– Voorlopig programma najaar 2016 – (Fred Janssen)
– Oproep genealogisch café – (Conny v.d. Eijnden)

Editie 2016-01
– Genealogisch café, zaterdag 19 maart – (Fred Janssen)
– Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering, zaterdag 9 april – (Bestuur RTM)
– Jaarverslag 2015 – (Arie Ouwendijk)
– Financieel jaarverslag 2015 – (J.C. Wepster)
– Programma voorjaar 2016 – (Fred Janssen)
– Lezing zoekakten.nl, zaterdag 9 april – (Fred Janssen)
– Oral History, zaterdag 21 mei – (Roelof Vennik)